Cesta: Naše město / Kultura / Jiřinkové slavnosti


Datum, časAkce

Jiřinkové slavnosti

Nová kapitola v historii slavností jiřinek začala roku 1962. Ke 100. výročí smrti Boženy Němcové byla péčí ministerstva školství a kultury a světové kulturní organizace UNESCO provedena rekonstrukce Steidlerova hostince a v něm byla otevřena expozice života a díla Boženy Němcové. Renovací prošel i Jiřinkový sál. Tak se Jiřinkové slavnosti vrátily do místa svého zrodu. Muzeum Boženy Němcové spolu s partnerským Textilním muzeem TIBA a Langrovým zahradnictvím z Rájce-Jestřebí (kde se učil zahradníkem syn Boženy Němcové Karel) tradici podzimních výstav jiřin stále udržuje. Každoroční výstavy bývají součástí široké nabídky akcí, které jsou dokladem skutečnosti, že se občané Českoskalicka ke své tradici hlásí.

01.09.2019 - 30.09.2019

Kde: výstava v galerii Fortna SVČ Bájo

TEČKA, BODKA…KRUH

Již osmá společná výstava obrazů výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice.

06.09.2019

19.00

Kde: v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

NEKLIDNÉ SRDCE VÉVODKYNĚ

Společnost Boženy Němcové v České Skalici pořádá v literárně hudební pořad ke 180. výročí úmrtí Kateřiny Vilemíny Zaháňské. Účinkuje českoskalické literárně hudební kvarteto. Dobrovolný příspěvek.

06.09.2019 - 08.09.2019

9.00 - 17.00

Kde: v maloskalickém muzejním areálu, v maloskalické tvrzi

TRADIČNÍ VÝSTAVA JIŘINEK

TRADIČNÍ VÝSTAVA JIŘINEK

Výsadbu a řezané květy vystavují členové jiřinkářské společnosti Dagla z východních Čech, Exnarovo zahradnictví z Velkého Třebešova a Langrovo zahradnictví z Rájce-Jestřebí. Objednávkový prodej hlíz, občerstvení v muzejní kavárně. Výstavu pořádá Muzeum Boženy Němcové. Na výstavě jiřin bude možné zakoupit vstupenky na Jiřinkový ples 21.9. Tento projekt se uskuteční s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

06.09.2019 - 08.09.2019

9.00 - 17.00 / neděle 16.00

Kde: v klubovně zahrádkářů

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ A VČELAŘŮ

Místní zahrádkáři a včelaři pro vás opět připravili výstavu, kterou můžete navštívit v pátek a sobotu a od 9 do 17 a v neděli od 9 do 16 hodin. Budou zde k vidění výpěstky zahrádkářů, zahradníků a ovocnářů, historie a současnost včelařství, živé včeličky, zajímavosti a překvapení. Součástí bude prodej medu, medoviny, včelích produktů, ovoce, květin a sazenic. Můžete ochutnat medovinu a mošt. Dále bude probíhat soutěž o nejlepší med. Nově budou přichystané odborné přednášky o zahradničení.

07.09.2019

Kde: na louce pod maloskalickým muzejním areálem

DEN SPOLKŮ

Na území města Česká Skalice a v blízkém okolí působí okolo 70 neziskových organizací, které se věnují různorodým aktivitám. Právě jim patří velký obdiv a poděkování. Na louce pod muzeem při Jiřinkových slavnostech proběhne prezentace neziskových organizací. Na tvrzi a v Jiřinkovém sále se uskuteční koncert Komorního smyčcového orchestru Bona Nota a Komorního dua – Libor Janeček, Aneta Podracká-Bendová. Podrobný program bude na zvláštních plakátech, v zářijovém zpravodaji a na www.CeskaSkalice.cz Realizováno v rámci projektu Spolky spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001823, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

14.09.2019

16 a 17 hodin

Kde: na zámku v Ratibořicích

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2019: VZPOMÍNKA NA VÉVODKYNI ZAHÁŇSKOU

Prohlídky zámku s rozšířeným odborným výkladem zkušeného průvodce. Letos v listopadu uplyne již 180 let od úmrtí nejznámější majitelky ratibořického zámku, paní kněžny z Babičky, Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské. Jejímu životnímu příběhu věnujeme podzimní procházku interiéry jejího milovaného letního sídla. Délka prohlídky cca 120 minut. Kapacita maximálně 25 osob. Vzhledem k časové a obsahové náročnosti prohlídek zvažte účast dětí do 12 let. Jednotné vstupné 150 Kč. Vstupenky je nutno rezervovat předem. Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin) mail ratiborice@npu.cz

21.09.2019

20.00

Kde: v prostorách sokolovny

JIŘINKOVÝ PLES

TJ Sokol Česká Skalice ve spolupráci s městem Česká Skalice vás zvou na tradiční ples. K tanci a poslechu hraje skupina Geny ze Rtyně v Podkrkonoší. Předtančení zajistí Radka Sedláčková. Vstupné 100 Kč. Předprodej v Regionálním informačním centru v České Skalici od 2. září 2019. Vstupenky bude možné zakoupit také na Výstavě jiřin v maloskalickém muzejním areálu dne 7. září 2019.

28.09.2019

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ A DOŽÍNKY

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ A DOŽÍNKY

Z maloskalické návsi vyjde zpívané procesí ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici, kde se uskuteční slavná mše svatá s muzikou. Následovat bude dožínkový vinš u ratibořického zámku kněžně Zaháňské a posvícenská hostina s rozvernými písněmi a bujarými tanci jako oslava ukončení sklizně na dvoře mlýna. Program tradičně doprovází soutěž o nejchutnější koláč. Dozvíte se, co je čižba. Představen bude rekonstruovaný zvyk tlučení kohouta, který se objeví v novém filmu o Boženě Němcové. Sledujte aktuálně www.barunka.org. Pořádá Folklorní soubor Barunka, z. s., Česká Skalice.


CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání