Cesta: Dotační projekty / IROP


Schválené dotační projekty z IROP

Schválené dotační projekty z IROP

Město Česká Skalice v minulém roce žádalo o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci MAS (Místní akční skupina) Mezi Úpou a Metují na čtyři projekty. Jedná se o dva projekty na výstavbu chodníků v Ratibořicích, dále projekt na úpravu dvou přechodů pro chodce v ulici Lidická a poledním projektem je projekt na rekonstrukci fyzikální učebny v ZŠ Česká Skalice.

eu + mprr

Projektové záměry města

Dlouhodobým cílem města Česká Skalice je zvyšování bezpečnosti dopravy. Město proto bude žádat o finanční podporu z EU prostřednictvím MAS Mezi Úpou a Metují na dva připravované projektové záměry zvyšující bezpečnost dopravy ve městě.

Přístavba mateřské školy J.A. Komenského

Přístavba mateřské školy J.A. Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice

Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000595. Cílem projektu přístavby mateřské školy J. A. Komenského je zvýšit její nedostatečnou kapacitu a zároveň umožnit návrat na trh práce rodičům dětí. K navýšení kapacity mateřské školy dojde prostřednictvím přístavby jednopodlažního bezbariérového objektu s jednou třídou pro 28 dětí se samostatným vstupem a zázemím. Vstupní hala se zádveřím budou tvořit spojovací článek mezi stávajícím objektem a novostavbou. Vyvolanou investicí bude vybudování přístupového chodníku s napojením na stávající komunikaci, vybudování parkovacích míst pro osobní automobily a úprava zahrady s hřištěm včetně herních prvků. Ve stávajícím objektu mateřské školy dojde k několika stavebním úpravám týkajících se mandlu, prádelny a kuchyně a bude také revitalizována kotelna. Prostory jsou koncipovány jako bezbariérové, protože mateřská škola chce vyjít vstříc všem dětem bez ohledu na zdravotní handicap. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Přechodová místa v ulici Lidická  Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009281

Přechodová místa v ulici Lidická

Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009281. Dne 28. 6. 2019 byla městu Česká Skalice předána hotová stavba nových přechodových míst v České Skalici v ulici Lidická. Nová přechodová místa byla zrealizována v rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici – ulice Lidická“, který je spolufinancován Evropskou unií z IROP v rámci výzvy č. 3 „MAS Mezi Úpou a Metují - IROP – Bezpečná doprava“, který má vazbu na výzvu IROP č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“.

MAS Mezi Úpou a Metují vyhlásila 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava“, která má vazbu na výzvu IROP č. 53 „

Nový chodník v ulici Křenkova

MAS Mezi Úpou a Metují vyhlásila 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava“, která má vazbu na výzvu IROP č. 53 „Udržitelné doprava – integrované projekty CLLD“. Město Česká Skalice bude do této výzvy podávat žádost na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici – chodník ulice Křenkova“. Ve výzvě lze žádat o finanční podporu až do výše 95 % celkových uznatelných nákladů maximálně však 3 000 000 Kč.

Nový chodník v Ratibořicích  Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009319

Nový chodník v Ratibořicích

Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009319. Dne 30. 6. 2019 byla městu Česká Skalice předána hotová stavba nového chodníku v Ratibořicích. Chodník byl zrealizován v rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici – trasa G1, Ratibořice“, který je spolufinancován Evropskou unií z IROP v rámci výzvy č. 3 „MAS Mezi Úpou a Metují - IROP – Bezpečná doprava“, který má vazbu na výzvu IROP č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“.

maly

Nové chodníky v Ratibořicích

Již jsme informovali o připravovaných záměrech na zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Česká Skalice. Město zažádalo o finanční podporu z evropských fondů prostřednictvím výzvy vyhlášené MAS Mezi Úpou a Metují na dva projekty – „Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici – ulice Lidická“, kde je plánovaná rekonstrukce dvou stávajících přechodů pro chodce v ulici Lidická, a „Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici – trasa G1, Ratibořice“. V rámci tohoto projektu je v plánu vybudování nového chodníku v Ratibořicích podél stávající komunikace III/3048 od zámku po odbočku do Babiččina údolí.

logo

Hasičská cisterna CAS 30 a dopravní automobil pro JSDH Česká Skalice

V rámci projektu „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – Pořízení velkokapacitní cisterny CAS 30 a dopravního automobilu – pro JSDH Česká Skalice“ byla dne 21. 6. 2018 zástupcům města pro JSDH Česká Skalice předána velkokapacitní požární cisterna CAS 30. Cisterna byla dodána společností THT Polička, s.r.o., která vzešla z výběrového řízení. Kromě cisterny získala JSDH i nový dopravní automobil, který převzala 22. října. Z výběrového řízení na pořízení dopravního automobilu vzešel jako vítězný dodavatel společnost Kobit, spol. s r.o.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze