Cesta: Samospráva / Rada města / Usnesení rady města


Usnesení rady města
Volební období 2018 – 2022

Termíny dalších jednání rady města: 3.7.2019, 17.7.2019, 31.7.2019, 21.8.2019, 4.9.2019, 18.9.2019, 2.10.2019, 16.10.2019, 6.11.2019, 20.11.2019, 4.12.2019, 18.12.2019 vždy od 17 hodin. Jednání rady města jsou neveřejná.

Rok 2019

26.6.2019 12/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu
PDF - příloha 2: Odměny ředitelům příspěvkových organizací
PDF - příloha 3: Organizační řád včetně příloh
5.6.2019 11/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 30.5.2019
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 5/2019 
PDF - příloha 3: Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Střediska volného času Bájo Česká Skalice, příspěvkové organizace
22.5.2019 10/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 16.5.2019
PDF - příloha 2: Jednací řád dozorčí rady obchodní společnosti Českoskalické vodárny, s.r.o.
PDF - příloha 3: Jednací řád dozorčí rady obchodní společnosti Autocamping Rozkoš, s.r.o.
PDF - příloha 4:  Změna průběhu ulice Bezručova dle mapy
6.5.2019 9/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 2.5.2019
24.4.2019 8/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 18.4.2019
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 4/2019
PDF - příloha 3: Granty 2019
10.4.2019 7/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 4.4.2019
27.3.2019 6/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 21.3.2019
PDF - příloha 2: Ceník služeb a poplatků platný od 1.4.2019
13.3.2019 5/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 7.3.2019
PDF - příloha 2: Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 
ZIP - příloha 3: Návrh účetní závěrky města Česká Skalice za rok 2018
PDF - příloha 4: Návrh opraveného znění jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Skalice
PDF - příloha 5: Zápisy z jednání kontrolního výboru
27.2.2019 4/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Statut bytové komise
PDF - příloha 2: Statut komise výstavby a životního prostředí
PDF - příloha 3: Statut komise pro kulturu, obřady a slavnosti
13.2.2019 3/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Seznam památek v katastru města Česká Skalice
PDF - příloha 2: Příloha číslo 1 Organizačního řádu Městského úřadu Česká Skalice
30.1.2019 2/2019 PDF - usnesení
14.1.2019 1/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019 
PDF - příloha 2: Návrh rozpočtového opatření č. 9/2018
PDF - příloha 3: Jednací řád Finančního výboru 
PDF - příloha 4: Organizační řád Městského úřadu Česká Skalice č. 1/2019 s účinností od 1.2.2019

Rok 2018

19.12.2018 24/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočet Základní školy Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 2: Rozpočet Mateřské školy J. A. Komenského Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 3: Rozpočet Školní jídelny Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 4: Rozpočet Střediska volného času Bájo Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 5: Rozpočet Muzea Boženy Němcové Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 6: Základní škola Česká Skalice - Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na roky 2020-2021
PDF - příloha 7: Mateřská škola J. A. Komenského Česká Skalice - Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na roky 2020-2021
PDF - příloha 8: Školní jídelna Česká Skalice - Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na roky 2020-2021
PDF - příloha 9: Středisko volného času Bájo Česká Skalice - Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na roky 2020-2021
PDF - příloha 10: Muzeum Boženy Němcové Česká Skalice - Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na roky 2020-2021
PDF - příloha 11: Odpisový plán Základní školy Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 12: Odpisový plán Mateřské školy J. A. Komenského Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 13: Odpisový plán Školní jídelny Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 14: Odpisový plán Střediska volného času Bájo Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 15:
 Ceník služeb a poplatků na rok 2019
6.12.2018 23/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Svozový kalendář na rok 2019
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 8/2018 
PDF - příloha 3: Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Skalice
21.11.2018 22/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Odměny ředitelům příspěvkových organizací

Usnesení Rady města Česká Skalice za volební období  2014-2018 jsou v archivu

Usnesení Rady města Česká Skaliceza volební období 2010-2014 jsou v archivu

PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 16.5.2019
PDF - příloha 2: Jednací řád dozorčí rady obchodní společnosti Českoskalické vodárny, s.r.o.

PDF - příloha 3: Jednací řád dozorčí rady obchodní společnosti Autocamping Rozkoš, s.r.o.
PDF - příloha 4:  Změna průběhu ulice Bezručova dle mapy


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze